Hvordan foregår psykoterapi

Hvordan foregår psykoterapi hos Libratum 

Psykoterapi handler om at støtte og hjælpe dig eller jer med at få indsigt i psykiske eller parforholdsmæssige udfordringer – og forstå dem. Og om at tilbyde værktøjer, som kan bruges til at opnå et liv i bedre balance. 

Den fortrolige samtale 

Mit vigtigste værktøj er samtalen, hvor vi identificerer og arbejder med dynamikker og mønstre – og med mekanismerne bag de symptomer, du eller I oplever. Det kan være tanker, handlinger og hændelser, der gør dig stresset eller angst, eller mekanismer, som slider på jeres parforhold. 

Tavshedspligt og diskretion 

I terapien arbejder jeg med at skabe nærvær og ro, så du får et trygt og støttende rum, hvor forandringsarbejdet sker i dit tempo. Et terapiforløb er altid underlagt tavshedspligt og fuld diskretion. Ud over samtaleterapi er jeg også trænet i neuroaffektiv udviklingspsykoterapi. Derfor indeholder min værktøjskasse også kropslige øvelser som somatisk og fokuseret mindfulness og åndedrætsøvelser. 

Hvordan, hvor og hvor længe? 

Som udgangspunkt foregår terapi i min praksis, men vi kan i særlige tilfælde aftale terapi hos dig/jer. Terapien kan også foregå som onlineforløb via en GDPR-godkendt portal. Det er muligt at kombinere online og fysisk fremmøde i et forløb. 

En terapeutisk proces er individuel, og det er svært at forudsige, hvor lang tid den tager. Det kan være alt fra få sessioner til et længere forløb, alt efter hvad du eller I ønsker at arbejde med. Det er derfor vigtigt, at du (og evt. din partner) mærker efter, om forløbet giver det forventede udbytte. Jeg er altid klar til at hjælpe til med denne reflektion. 

Er du i tvivl om jeg er den rette til at hjælpe dig?

Lad os starte med en gratis samtale. Ring til mig på tlf 22 30 52 80 eller indsend formularen herunder. Så kontakter jeg dig.

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Libratum er latin og betyder At balancere.

Kontakt mig

OM

Jeg er uddannet psykoterapeut MPF og har flere års erfaring i samtaleforløb med mennesker, som oplever at livet ikke helt har udformet sig som ønsket.

Læs mere
Ansøg om en Sundhed+ Kredit

FIND

KONTAKT

Bettina Lund-Strøier
Mobil:+45 22 30 52 80
Email:libratumterapi@gmail.com

Stress

Lad os lige slå det fast med det samme – Stress er ikke en sygdom men en belastningstilstand, netop de belastninger som du oplever, har du mulighed for at arbejde med, sætte ord på og dermed hjælpe dig selv ud af stresstilstanden ved at blive klogere på hvad der satte gang i den.

Belastningstilstanden opstår, når dine ydre eller indre krav overstiger de ressourcer, du har til rådighed – eller oplever, at du har. Når vi er stresset oplever vi at vores råderum er begrænset.

Når vi bliver stresset, mærker vi det i kroppen, og vores adfærd ændrer sig. Kortvarig stress er ikke en belastning, vi bliver syg af, så længe der efterfølgende er plads til at genoprette balancen mellem krav og ressourcer.

Genskab kontrol over din Stress

Psykoterapi bidrager til at genoprette balancen, da du arbejder med dine belastning temaer. Via samtale afdækker vi dine ressourcer, din grænsesætning – årsagen til at du ikke får sagt Nej ofte nok? Derudover benytter jeg kropsøvelse, somatisk mindfulness, vejrtrækningsøvelse, da de bidrager til at give kroppen og sindet ro.

Som psykoterapeut er jeg uddannet til at støtter og guider dig gennem hele behandlingsforløbet, på en sådan måde at du får sat ord på de krav og overbelastninger som har udløst dine stressfaktorer. 

Når vi bliver ramt af stress, får vi negative tanker om os selv, vores selvværd bliver mindre og ofte oplever vi at ikke er gode nok til vores arbejde eller i forældre / kæreste rollen – vores realitetssans kan blive forstyrret og vi har svært ved at indfri egne eller andres forventninger.

Jo længere tid stress belastningen står på, jo kraftigere bliver symptomerne, hvorfor de kan ende med at blive kroniske. Så det vigtigt at du søger hjælp og kommer i behandling.

Symptomer ved stress:
Oplever du stress er du velkommen til at ringe til mig for en gratis forsamtale.

 • Hovedpine
 • Hjertebanken
 • Svedeture
 • Nedsat immunforsvar
 • Diarré
 • Mangel på appetit
 • Øget forbrug af alkohol, piller
 • Søvnløshed
 • Kropslig uro
 • Ingen sexlyst
 • Hukommelsesbesvær
 • Anspændthed
 • Koncentrationsbesvær
 • Angst
 • Aggression
 • Utålmodighed.

Du kan læse mere på Frivillighuset.dk Psykiatrifonden

Hvordan foregår psykoterapi

Ved hjælp af, overvejende samtale, fokuseres der på at identificere og arbejde med dine dynamikker, mønster og mekanismer, der ligger bag de symptomerne du oplever.

Fokus er altså på at tale om og arbejde med dine tanker, følelser, handlinger og hændelser, der gør, at du for eksempel bliver stresset, bliver trist eller føler angst.

Jeg er trænet i brug af neuroaffektiv udviklings psykoterapi, hvorfor jeg i min værktøjskasse også bruger forskellige kropslige øvelser f.eks. somatisk og fokuseret mindfulness, åndedrætsøvelser, øvelser der støtter i egen grænsesætning for blot at nævne nogle.

Med andre ord handler psykoterapi om at støtte og hjælpe dig med at få indsigt i og forstå dine psykiske udfordringer og/eller problemer – for derefter at give dig nogle værktøjer, som gør at du oplever en mere balanceret livskvalitet, med plads til dig og dine behov.

En terapeutiske proces er individuel hvorfor det er svært at sige noget om hvor mange gange et terapiforløb vil være. Det kan være alt fra få gange, til et længere forløb, alt efter hvad du ønsker at arbejde med.

Det er derfor vigtigt at du selv mærker efter om du får det ud af forløbet som du forventede. Jeg vil støtte dig at reflektere over dit udbytte samt hvor du er henne i processen.

Et terapiforløb er underlagt tavshedspligt og fuld diskretion, så du kan føle dig tryg i vores relation.

Libratum er latin og betyder At balancere.

Kontakt mig

OM

Jeg er uddannet psykoterapeut MPF og har flere års erfaring i samtaleforløb med mennesker, som oplever at livet ikke helt har udformet sig som ønsket.

Læs mere
Ansøg om en Sundhed+ Kredit

FIND

KONTAKT

Bettina Lund-Strøier
Mobil:+45 22 30 52 80
Email:libratumterapi@gmail.com

https://paradise8casino.co.uk/

In qualsiasi momento è possibile modificare qualcosa e quindi diversificare le sensazioni – o spostare il carico da un gruppo https://italiafarmacia24.it/generico-viagra-online-sicuro/ a un altro. I fianchi stanchi sono accovacciati o stretti e feriti.