Hvad er en psykoterapeut MPF

Forstå hvad Psykoterapeut MPF betyder

En psykoterapeut MPF tager udgangspunkt i samtalen og fokuserer på at identificere og bearbejde de tanker, følelser, handlinger og hændelser, der er et problem for klienten. En Psykoterapeut MPF har taget en fireårig uddannelse fra et psykoterapeutisk uddannelsessted, godkendt af Dansk Psykoterapeut Forening.

Uddannelsen betegnes som en efteruddannelse, hvorfor mange psykologer, læger, psykiatere, skolelærere, pædagoger, jordemødre og sygeplejersker tager den for at styrke deres faglige profil. Under den 4-årige uddannelsen er der krav om egenterapi, supervision og øve klienter. Flere vælger efter endt uddannelse at blive selvstændige med egen praksis.

Psykoterapeuter bliver uddannet til at hjælpe mennesker med psykiske og personlige udfordringer, som sorg, kriser, stress eller angst. De uddannes ikke til at håndtere svære psykiske lidelser og stille kliniske diagnoser. Derfor samarbejder mange psykoterapeuter også med både psykiatere og psykologer.

Forskellen på en Psykoterapeut, psykolog og psykiater

En psykolog tager også udgangspunkt i samtalen, men er uddannet til at vurdere og stille en diagnose på psykiske sygdomme. Psykologen har en universitetsuddannelse i psykologi. Vægten i psykologuddannelsen er overvejende på psykologiske teorier og metoder. Psykoterapeuter, psykologer og psykiatere er tæt beslægtede. Alle tre faggrupper beskæftiger sig med menneskets mentale sundhed og hjælper folk med at få det bedre psykisk.

Psykologer kan ikke udskrive medicin til patienten. Selve uddannelsen til psykolog indeholder ikke et krav om egenterapi.

En psykiater er uddannet læge med en specialuddannelse i psykiatri. Mange er specialiserede inden for et særligt område af psykiske sygdomme, og en del psykiatere benytter også psykoterapeutiske metoder i deres samtaler med patienterne. Modsat psykoterapeuter og psykologer kan psykiatere udskrive medicin til patienten. Psykiatere arbejde ofte med svære psykiske lidelser som for eksempel skizofreni, psykoser og personlighedsforstyrrelser, hvor medicinsk behandling er nødvendig.

Gratis forsamtale – Kontakt  Bettina på
+45 22 30 52 80

Effektiv behandling af stress gennem psykoterapi

Psykoterapien bidrager til at genoprette balancen. Gennem samtaler afdækker vi dine ressourcer og din grænsesætning – årsagen til, at du ikke får sagt nej ofte nok. Derudover benytter jeg kropsøvelser, somatisk mindfulness og vejrtrækningsøvelser, da de bidrager til at give kroppen og sindet ro. 

Libratum er latin og betyder At balancere.

Kontakt mig

OM

Jeg er uddannet psykoterapeut MPF og har flere års erfaring i samtaleforløb med mennesker, som oplever at livet ikke helt har udformet sig som ønsket.

Læs mere
Ansøg om en Sundhed+ Kredit

FIND

KONTAKT

Bettina Lund-Strøier
Mobil:+45 22 30 52 80
Email:libratumterapi@gmail.com