Få hjælp til Traumer og PTSD

Traumer & PTSD

PTSD (Posttraumatisk belastningsreaktion) er en stressreaktion på en svær psykisk belastning. Reaktionen kan opstå hvis du har været udsat for oplevelser, hvor du har følt stærk rædsel, hjælpeløshed og intens frygt – for dit eget eller andres liv. 

Følelserne kan være så belastende, at de ’forfølger’ dig gennem påtrængende erindringer og tanker, som du ikke magter at forholde dig til. Du vil genopleve den voldsomme situation igen og igen, i vågen tilstand som flashbacks, og i søvne som drømme eller mareridt. Det betyder at du hele tiden er i risiko for at re-traumatisere dig selv.  

Har du PTSD, er det normalt at forsøge at undgå ting, steder, situationer og personer, der minder dig om den traumatiske hændelse. Angsten kan udløses af lyde, lugte, følelser, ydre påvirkninger og sætter gang i flashbacks. Det kan også være noget, som umiddelbart ikke har noget med traumet at gøre. Har man f.eks. været involveret i en bilulykke om vinteren, kan det være glatte veje, der får symptomerne frem.  

Et element i PTSD kan også være, at du ikke kan huske den traumatiserende oplevelse. Det opleves ved overgreb mod børn, som kan reagere senere i livet som voksne, kommer ud for ud for omstændigheder, der minder om de oplevelser, de har haft tidligere, eller hvis de kommer ud i situationer, hvor de ikke længere kan aflede dem selv. 

Symptomer på traumer & PTSD;

Flashbacks, hvor du genoplever den livstruende episode – Føler at verden er et farligt sted – Angst og altid på vagt – Undgår ting eller situationer der minder om den livstruende hændelse – Irritabel og bliver hurtigt vred – svært ved at huske og koncentrere sig – Svært ved at sove – Reagerer anderledes og interesserer sig ikke længere for det, man plejer – Føler ligegyldighed og har svært ved at føle kærlighed og nærvær -Føler skyld og skam  – Bruger alkohol, hash eller stoffer for at dæmpe symptomerne.

Symptomerne optræder alt efter om du har en let, middel eller svær PTSD. En ubehandlet PTSD kan over tid udvikle sig til at du isolerer dig og dermed ikke kan indgå i relationer hvilket vil nedbringe din livskvalitet. En livstruende hændelse bør bearbejdes inden for kort tid (uger) for at den ikke udvikler sig til PTSD.

For at komme sig af PTSD er det helt centralt at lære at blive tryg igen, derfor er afgørende at du får bearbejdet dit traume.

Som psykoterapeut vil jeg via traumefokuseret kognitiv adfærdsterapi hjælpe dig med at du får talt om den voldsomme oplevelse der har givet dig PTSD. I terapien taler du traumet igennem og fortæller om, hvad der er sket, på en sådan måde at du lærer dine reaktioner og symptomer at kende, og hvordan du kan mindske din angst. Ofte er der en voldsom følelse af skyld og skam forbundet med PTSD, det vil også blive bearbejdet via behandlingen. 

Jeg har efteruddannet mig indenfor traumer, du er velkommen til at ringe til mig for at høre nærmere.

Du kan læse mere om PTSD på https://ptsdidanmark.dk eller https://psykiatrifonden.dk

Libratum er latin og betyder At balancere.

Kontakt mig

OM

Jeg er uddannet psykoterapeut MPF og har flere års erfaring i samtaleforløb med mennesker, som oplever at livet ikke helt har udformet sig som ønsket.

Læs mere

FIND

KONTAKT

Bettina Lund-Strøier
Mobil:+45 22 30 52 80
Email:libratumterapi@gmail.com